Books and Articles

České
Na co myslet, než začnete podnikat – Neobjevujte znovu kolo, když to za vás udělali jiní. Stručná podnikatelská příručka k tématu začátku podnikání.

Projektové summary – šablona pro stručný přehled o podnikatelském záměru.

Leave a Reply